9. máj 10.00 – 22.00 Bratislava, Hlavné námestie

DEŇ EURÓPY

 Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pri-pomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Organizátori očakávajú všetkých záujemcov s bohatým programom – s koncertmi, prednáškami, diskusiami atď.

 

Hlavný organizátor: Taliansky kultúrny inštitút, EUNIC