do 28. mája Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava - Čunovo

 

MODERNÉ A SÚČASNÉ MAĎARSKÉ UMENIE

 

grner1 


Grünerova zbierka je kolekciou maďarských umeleckých diel 20. storočia z obdobia po 2. svetovej vojne až po súčasnosť. Zbierka sa zameriava najmä na avantgardné a neoavantgardné diela. Zriedkavý koncept tejto zbierky mapuje vývoj maďarskej abstrakcie v rokoch 1950–1970, pričom predstavuje diela popredných maďarských umelcov týchto zoskupení. Zbierka obsahuje aj dôležité diela najvýznamnejšej neoavantgardnej generácie, ktorú zastupujú takí vynikajúci a medzinárodne známi umelci ako Ilona Keserü, István Nádler, Imre Bak, Tamás Hencze, János Fajó, Ákos Birkás a István Haraszty. Zbierka obsahuje aj diela umelcov, ktorí z Maďarska na kratší alebo dlhší čas odišli, avšak po návrate sa opäť zapájajú do umeleckého diania, ako napr. Katalin Hetey, Tamás Konok, Tibor Gáyor a Dóra Maurer.

 

Kurátor: Júlia N. Mészáros, historička umenia
Výstava sa koná pod záštitou ministrov Zoltána Baloga (Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska) a Mareka Maďariča (Ministerstvo kultúry SR).


Výstava potrvá od 17. marca do 28. mája 2017.grner99

 

 

 

 http://www.danubiana.sk/sk 

 

 danubiana