14. marec 18.00 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, Mýtna 1.

 

RONALD RIGÓ – SLÁVNOSTNÝ KONCERT KLAVÍRNEHO VIRTUÓZA

 pri príležitosti národného sviatku Maďarska

  

 

 rigo ronald

   
Ronald Rigó je obecenstvu známy z talentovej súťaže Virtuózi. Mladý talent z Dunajskej Stredy po absolvovaní Konzervatória v Bratislave a Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri ukončil s vyznamenaním štúdium na Hudobnoumeleckej univerzite Franza Liszta v Budapešti. V roku 2012 získal štipendium Nový talent Európy, v roku 2016 obsadil 2. miesto v Klavírnej súťaži Györgya Cziffru. Hosťoval v Slovenskej a Českej republike, v Nemecku, Taliansku, Belgicku a vo Francúzsku; s finalistami súťaže Virtuózi absolvoval mimoriadne úspešné turné so štyridsiatimi zastávkami po celom Maďarsku.

 

Koncert vysiela naživo Rádio Patria.

 

Vstup len s pozvánkou!

 

Spoluorganizátor: Rádio Patria