do 26. marca 2017, Košice, Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru 2

 

 

„… SPOJIŤ NEBO SO ZEMOU…“ – výstava Imre Makovecza

 

 

 MAKOVECY 1

 

 

Výstava z diel Imre Makovecza, najznámejšej postavy maďarskej organickej architektúry, ktorý sa všetkými svojimi budovami podujal na prepojenie neba a zeme. Člena Maďarskej akadémie umení, laureáta Ceny Miklósa Ybla, Kossuthovej ceny, Ceny Prima Primissima a nositeľa ocenenia Korvínova reťaz.

 

Výstava potrvá do 26. marca 2017.

 

Spoluorganizátor: Maďarská akadémia umení (MMA)