rokus 

   

 1956 – ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ – cyklus koncertov spojených s putovnou výstavou a prednášou

 

11. marec 18.00 Kolíňany, Dom kultúry

 

 

 

1956-os-msor-1

 

V rámci hudobno-poetického pásma s revolučnou tematikou vystúpia: Csaba Jónás (prednes poézie), András Madarász (gitara, klavír), Dávid Sipos (saxofón), Imre Vadkerti (spev, gitara) a Attila Zsapka (spev, gitara).

  

 

Pri príležitosti pamätného roka poeticko-hudobné koncerty s témou revolučných udalostí 1956 vo viacerých mestách a obciach, o.i. v Kolárove, Rašiaciach a vo Veľkých Kapušanoch.

 
Podujatia sú realizované s podporou Pamätného výboru k 60. výročiu revolúcie a boja za slobodu 1956.

 

                                                                                                 

 

 

 1956 1