Medzinárodné trienále textilu

Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava-Čunovo 

Cieľom podujatia je pripraviť v regióne strednej Európy veľmi silný a umelcami aj širokou verejnosťou akceptovaný projekt. Piateho ročníka Textile Art of Today sa zúčastnilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov. Kurátorská porota vybrala z 1000 prihlásených diel 121 najlepších. Svetovú premiéru na tejto výstave bude mať aj novinka, ktorá je pripravená pre expozíciu v Danubiana Meulensteen Art Museum a nesie názov Virtuálny vesmír. V rámci nej sa návštevník „teleportuje“ na umeleckú planétu, kde sa ocitá v centre artefaktov, môže sa medzi nimi slobodne pohybovať a stáva sa spolutvorcom hry.

Vystavujúci umelci z Maďarska: textilní výtvarníci Edit Balog, Eszter Bornemisza a Ildikó Somodi

Kurátorka: Júlia Sabová

Výstava potrvá do 11. novembra 2018.

Putovná výstava bude v roku 2019 uvedená v Pesti Vigadó Gallery v Budapešti.

Hlavný organizátor: OZ Trienále textilu bez hraníc Záštitu nad projektom prevzali ministri kultúry krajín V4.