Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2., Košice 

 

HUNGARIKUM – ĽUDOVÉ UMENIE MATYÓ

Výstava Múzea Otta Hermana v Miškovci

 

Výstava odkrýva svetový klenot – výšivky matyó z etnografickej oblasti Mezőkövesd. Bohato zdobené kvetinové výšivky hýriace farbami boli ako „Dedičstvo matyó“ v roku 2012 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

 

 

 maty

Výstava potrvá do 9. septembra 2018.
Výstava sa koná pod záštitou generálneho konzula Maďarska v Košiciach Attilu Harasztiho.            

 

 www.vsmuzeum.sk