28. jún 17.00 Nové Zámky, Galéria Ernesta Zmetákam, Björnsonova 1.,

 

Ágnes Stiller-Luzsica: VOĽNÝ PÁD – výstava

 

 

Vo svojráznom výtvarnom svete Ágnes Stiller-Luzsicza (1953) sa objavujú v iskrivej farebnosti a v nekonečnom priestore obrazy spomienok, pocitov, skutočných zážitkov – vyvolávajúc zdanie bezhraničnej slobody – lietania – voľného pádu. Jej diela sú prvýkrát predstavené v Nových Zámkoch – na mieste maliarkiných letných pobytov v období detstva a v rodnom meste jej otca Lajosa Luzsiczu.

 

Kurátorka: Helena Markusková, historička umenia
Výstava potrvá do 1. septembra 2018.
Hlavný organizátor: Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch