27. jún 19.00 Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 17, Bratislava


SVIATOK TANCA – galavečer ľudových tanečných súborov z krajín Vyšehradskej štvorky

 


Účinkujú: SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív (Slovensko), Vojenský umelecký súbor Ondráš (Česká republika), Ľudový spevácky a tanečný súbor Śląsk (Poľsko), Magyar Állami Népi Együttes / Maďarský štátny ľudový súbor (Maďarsko)

Hudobný dramaturg večera: Pál István „Szalonna“
Režisér: Gábor Mihályi
Galavečer predstavuje publiku nadčasové, univerzálne hodnoty tradície a folklóru V4. Sviatok tanca je virtuálnym cestovaním v priestore a čase, verne odzrkadľujúcim koexistenciu a dobré susedské vzťahy medzi krajinami a jasne dokazujúcim vzájomný vplyv národov a kultúr.
Podujatie sa koná z poverenia Nadácie pre výskum histórie a spoločnosti strednej a východnej Európy – v rámci maďarského predsedníctva V4 2017 – 2018.

 

        v4nptnc2     v4nptnc3jpg

 
Hlavný organizátor: Müpa Budapest
Vstup len na pozvánky!

 

 

  www.mestskedivadlo.sk