4. jún, pondelok, 18.00 Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Mýtna 1., Bratislava

 

VIAC AKO SUSED – TÝŽDEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE 2018

 

OTVÁRACÍ KONCERT JÁNOSA BALÁZSA A KOMORNÉHO ORCHESTRA FESTIVALU CZIFFRA /Liszt, Bartók, Weiner/ 

  

 

Mladistvá dynamika klavírneho virtuóza Jánosa Balázsa, nositeľa ceny Liszta sa spája s vynikajúcou technikou a hlbokým pochopením hudby. Jeho umelecké inštinkty ho bezpečne doviedli až na najvyššiu priečku profesionality. Jeho vystúpenia, počas ktorých má odvahu aj schopnosť prejaviť svoje predstavy, sa vyznačujú jedinečným hudobným ponímaním. Krédom klavírneho virtuóza je, že hudba sa môže zrodiť len z najhlbších a najúprimnejších pocitov duše. Jeho náročnosť a pokora voči hudbe garantujú maximálny umelecký zážitok. Koncerty Jánosa Balázsa sprevádza vždy obrovský úspech. Poslucháči si okrem okamžitého zážitku z jeho vystúpenia odnesú pretrvávajúcu hodnotu.

Komorný orchester Festivalu Cziffra predstavuje mimoriadne kvalitné klasické hudobné umenie, hoden svojho menovca. Mladí členovia orchestra, ktorí už aj ako jednotlivci dosiahli viaceré úspechy a získali mnohé ocenenia v zahraničí, sú entuziastickí a zanietene hľadajú nový súzvuk orchestra, ktorým by dokázali svoje individuálne hudobné svety stmeliť do súzvuku a spoločne tvoriť radostnú hudbu. Koncertný majster Péter Mező, husľový virtuóz, držiteľ Ceny Junior Prima.

Realizáciu koncertu podporila Maďarská akadémia umenia.

Rádio Patria koncert vysiela v priamom prenose.
Vstup voľný, ale podmienený rezerváciou vstupeniek, od 24. mája, v sieti Ticketportal: www.ticketportal.sk