23. apríl 17.00 Maďarský inštitút v Bratislave Štefánikova ul. 1., Bratislava

 

MAJSTER BARCSAY A JEHO UČENÍCI – výstava

Výstava okrem serigrafií Jenőa Barcsayho predstavuje grafické reprodukcie jeho najmilších žiakov a kamarátov spadajúcich pod maďarskú konštruktívnu geometriu maliarov nositeľa
Munkácsyho ceny Lászlóa Balogha, a nositeľov Pála Deima a Tamása Konoka. V rámci vernisáže sa uskutoční prezentácia troch učebníc umenia od Majstra.
Výstavu otvorí: umelecký spisovateľ Balázs Feledy.

Výstava prístupná do 18. mája 2018.

 

 

 

 

Výstava sa uskutoční pod gesciou Fondu výtvarného umenia Jenőa Barcsayho.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jen%C5%91_Barcsay