18. apríl 17.00 Maďarský inštitút v Bratislave Štefánikova ul. 1., Bratislava

  

HRDINOVIA TROCH NÁRODOV:

JÓZSEF ANTALL A HENRYK SLAWIK – dokumentárna výstava a premietanie filmu

Po premietaní filmu s názvom Maďarské srdce / Magyar Szív (poľskí utečenci v Maďarsku, 1939-1945, 63´) diskusia s režisérom, historikom a bývalým veľvyslancom v Budapešti Grzegorzom Łubczykom.
Vźstava prístupná od 5.–18. apríla.

 

 

 

Spoluorganizátor: Poľský inštitút
Simultánne tlmočenie do slovenčiny zabezpečené!