5. apríl 17.00 Maďarský inštitút v Bratislave Štefánikova ul. 1., Bratislava

 

ZA UHORSKÚ NEZÁVISLOSŤ, 1848-49
– vernisáž výstavy spojená s diskusiou

Prezentácia tematického bloku o revolúcií v 1848/49 uverejneného v marcovom čísle historického časopisu Historická revue za účasti šéfredaktora Jaroslava Valenta.
Výstava prístupná do 17. apríla 2018.
Simultánne tlmočenie zabezpečené!