4. februára 2018.  Kunsthalle Námestie SNP 12., Bratislava

 

  

FALL BY THE ROADSIDE – priestorová inštalácia Szilárda Csekeho

    

 Szilárd Cseke vytvoril priestorovo štedrú a zrelú inštaláciu s názvom Pád z krajnice, ktorý tvorí veľký kinetický model, ktorý kladie mnoho aktuálne rezonujúcich otázok, pričom zároveň funguje aj ako kritický model pre diskusiu a intervenciu. Inštaláciu v podobe akejsi makety dráhy, ktorá vypĺňa priestor galérie, možno chápať ako symbol života. Svoju rolu v procese recepcie zohráva aj šťastná náhoda založená na interakcii s návštevníkmi. „Csekeho inštalácia nám ponúka možnosť a vytvára priestor na to, aby sme si pripomenuli, že každý z nás je len cestovateľom.“ Daniela Gottschlich

 

Kurátor: Kinga German

 

Výstava potrvá do 4. februára 2018.
Partneri: Univerzita umenia Moholy-Nagya (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) a Maďarská univerzita výtvarného umenia (Magyar Képzőművészeti Egyetem)

 

Projekt podporili: Kunsthalle Bratislava, Maďarský inštitút v Bratislave a Umelecká nadácia K-ARTS (K-ARTS Művészeti Alapítvány)

 

 

 

 http://www.kunsthallebratislava.sk/en/event/szilard-cseke-fall-roadside