12. december 17.00 Maďarský inštitút Palisády 54., Bratislava

 

HISTÓRIA UKRYTÁ V MAPÁCH
Ferenc Vörös: Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny
– prezentácia knihy

 

  


Knihu predstavia jazykovedec prof. Pavol Žigo (Filozofická fakulta UK v Bratislave), básnik a spisovateľ László Koncsol a jazykovedec Dr. Ferenc Vörös. Historický atlas priezvisk Karpatskej kotliny reflektuje na jedinečný výskumný projekt, ktorý Ferenc Vörös spustil v roku 2009. Doterajšie výsledky boli publikované v piatich monografických prácach a v nespočetných maďarských a cudzojazyčných štúdiách. Vydanie knihy je dôležitým míľnikom v rámci uvedeného procesu. Cieľom publikácie je predstaviť priestorové rozvrstvenie početného stavu osobných mien Uhorského kráľovstva zo začiatku 18. storočia na mapách.

 

 

Kniha vyšla v roku 2017 v Kalligrame.

 

V spolupráci s Kalligramom.

 

 

Simultánne tlmočenie zabezpečené!