14. december 17.00  Maďarský inštitút Palisády 54., Bratislava

 

VYSÍDĽOVANIE 70‘ – výstava

 

 

 

 
Výstava je organizovaná pri príležitosti 70. výročia vysídľovania a výmeny obyvateľstva na južnom Slovensku. Je spomienkou na tých, ktorí boli po 2. svetovej vojne násilne odvlečení a deportovaní zo svojho rodiska. Expozícia reflektuje na yššie spomínané historické udalosti a prostredníctvom vystavených artefaktov v širších súvislostiach rozvíja tému rodinných príbehov, deportácií, reslovakizácie, prenasledovania, popierania ľudských práv, ako aj otázku kolektívnej viny.

 

Výstava potrvá do 18. januára 2018.


Organizátori: Združenie za spoločné ciele a Bratislavská maďarská galéria