2. december 18.00 Žilina, Kostol sv. Barbory, Hurbanova 14.

 

„HARMONIA PASTORALIS“ – Maďarská vianočná omša
z pera slovenského františkánskeho kňaza

 

 

V roku 1767 napísal páter Georgius Zrunek v Gyöngyösi dve pozoruhodné vianočné omše. Obe sú výnimočné tým, že latinský text je popretkávaný maďarskými vsuvkami pripomínajúcimi betlehemské hry. Slovensko-latinský pár tejto  iblickej lahôdky skomponoval rok predtým v Žiline. Cyklus koncertov, organizovaný v Maďarsku a na Slovensku pri príležitosti 250. výročia spomínanej udalosti, chce upozorniť na tento málo známy klenot nášho spoločného maďarsko-slovenského dedičstva.

 

Hostia z Maďarska: Komorný zbor Vox Mirabilis zo Székesfehérváru, dirigentka: Katica Zemlényi; Musica Historica, vedúci zoskupenia: István Rumen Csörsz
Hlavný organizátor: Zbor starej hudby ARCUS, Žilina