30. november 19.00 Poľský inštitút, Námestie SNP 27, Bratislava
2. december 18.00 Gidrafa (Budmerice)

 

NOVOTVAR – medzinárodný literárny festival (30. november – 2. december 2017)

 

 Maďarským hosťom literárneho večera je básnik Roland Orcsik. Narodil sa v Bečeji v bývalej Juhoslávii, od roku 1992 žije v Maďarsku. Píše básne, eseje, štúdie a literárne kritiky a prekladá z juhoslovanských jazykov.
Hlavný organizátor: OZ Vlna

 

 

 www.vlna.sk