3. október 17.00 Nitra, Synagóga

 

SYNAGÓGY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 1782 –1944 – putovná výstava 

 

zsinag2 

 


Putovanie v čase, počas ktorého môžeme sledovať osudy stredo- a východoeurópskych synagóg. Na tablách sú zoradené dodnes fungujúce synagógy a budovy, z ktorých sa medzičasom stali centrá kultúrneho a verejného života, resp. plnia iné funkcie. Na výstavných paneloch však dostávajú priestor aj zničené synagógy, ktoré podávajú svedectvo o niekdajšom rozkvitajúcom židovstve.

 

Výstava potrvá do 14. novembra 2017.
Výstava vznikla s podporou Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska.