1. október 16.00 Evanjelický kostol Dolné Saliby

 

  SOLI DEO GLORIA
– 500 ROKOV MAĎARSKEJ REFORMÁCIE – výstava


 
Výstava zasadzuje do kontextu ideové prúdy v procese vývoja protestantizmu, no zároveň prezentuje okolnosti jeho vzniku, význam a úlohu v cirkevných dejinách, v maďarskej histórii a pri obnove cirkvi a spoločnosti.
Výstava potrvá do 10. októbra 2017.


Sprievodné podujatie:
Sirota Kata Bethlen – divadelné predstavenie Dráma Istvána Kocsisa z roku 1975 predstavuje tragickú životnú cestu ženy s nezlomnou vierou a charakterom v podaní

Ágnes Kökényessy.
Podujatie v maďarskom jazyku!
Hlavný organizátor: Evanjelický cirkevný zbor a.v., Dolné Saliby