11. november 17.00, Veľký kostol Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto, Panenská ulica

 

REFORMÁCIA 500 – Slávnostný koncert Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa


 
Program: Martin Luther, Michael Praetorius, Loys Bourgeois, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn- Bartholdy, Zoltán Kodály, Lajos Vass, Ola Gjeilo, Zsolt Gárdonyi, Aurél Tillai, Ľudovít Rajter
Dirigujú: Mónika Józsa, Balázs Stauróczky
Spoluorganizátori: Evanjelický cirkevný zbor Bratislava a Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa

 

 

Sprievodné podujatie:
SOL I DEO GLORIA – 500 ROKOV MAĎARSKEJ REFORMÁCIE
– výstava
11.–13. november
Malý kostol Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto, átrium, Panenská ulica
Výstava zasadzuje do kontextu ideové prúdy v procese vývoja protestantizmu, no zároveň prezentuje okolnosti jeho vzniku, jeho význam a úlohu v cirkevných dejinách, v maďarskej histórii a pri obnove cirkvi a spoločnosti.
Výstava sa realizuje s podporou Maďarského národného kultúrneho fondu a Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska.