25. október 13.00 –20.00 Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54, Bratislava

 

 

 VLASTNÁ A NEVLASTNÁ MATERČINA – sympózium o vyučovaní a používaní materinského jazyka na školách s VJM

 

 


 

 
Prednášky o lingvicizme, aditívnom a subtraktívnom vyučovaní a výzvach dvojjazyčnosti: Miklós Kontra, István Lanstyák, Katalin Misad, András Mészáros, Ľubomír Navrátil, Ildikó Hizsnyai Tóth
Prečo sa chováme macošky k vlastnej materinčine? – panelová diskusia

 

Miklós Forgács: Polovec-Portugalec – prednáška dramaturga košického Divadla Thália o funkčnom využití nárečového potenciálu, spojená s projekciou divadelnej hry Portugál v palócskom nárečí z videozáznamu.

 

Hlavný organizátor: Katedra maďarskéko jazyka Univerzity Komenského a Nadácia Szenczi Molnár Albert