12. – 14. september / otvorenie / otvorený ateliér /rozhovor: 14. september o 16.00 hod. /tranzit.sk, Beskydská 12., Bratislava

  

RESIDENCY UNDER INVESTIGATION (R.U.I.)
– medzinárodné fórum o súčasných umeleckých rezidenciách

 


Iniciatíva R.U.I. vychádza z univerzitného výskumu umeleckých rezidencií a ich individuálnych a inštitucionálnych možností.
Maďarskí a slovenskí výtvarníci i študenti analyzujú túto čoraz populárnejšiu formu súčasného umenia v kontexte tém ako vzdelávanie, životný štýl, tvorba a nadväzovanie kontaktov.


Kurátori R.U.I.: Zsófia Kókai, Eszter Lázár, Anna Ráhel Molnár, Lili Téglásy (Maďarská univerzita výtvarných umení, Katedra teórie výtvarného umenia)

 

Program sa realizuje v spolupráci s iniciatívou tranzit.sk.
Podrobnejšie informácie: http://sk.tranzit.org