ALL BY THE ROADSIDE

ALL BY THE ROADSIDE

 priestorová inštalácia Szilárda Csekeho ● 4. februára

Kolembačka/Ringató

Kolembačka/Ringató

KOLEMBAČKA – Vezmi ho do náručia, kolíš ho, spievaj mu!  ● 8. február

Kurzy maďarského jazyka

Kurzy maďarského jazyka

 Naše kurzy  sú určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť alebo sa zdokonaliť v  maďarčiny jazyku