TEXTIL ART OF TODAY - VÝSTAVA

TEXTIL ART OF TODAY - VÝSTAVA

12. február, 18.00

PREŠPORSKÉ VEČERY

PREŠPORSKÉ VEČERY

Osobnosti, diela a pamiatky maďarskej literatúry v Prešporku

● 17. február, 18.00

GYULA SZARKA: VÍNO A DIEVČINA

GYULA SZARKA: VÍNO A DIEVČINA

22. február, 18.00

PREZENTÁCIA KNIHY

PREZENTÁCIA KNIHY

Autonómie v Európe: riešenia a výzvy

● 23. február, 18.00

BRATISLAVSKÉ ROŽKY

BRATISLAVSKÉ ROŽKY

Vily nad Bratislavou

● 23. február, 18.00

JUDIT JÓZSA: MAĎARSKÉ DEDIČSTVO – výstava

JUDIT JÓZSA: MAĎARSKÉ DEDIČSTVO – výstava

do 4. marca 2016

SZALAY – SOKOL – PICASSO

SZALAY – SOKOL – PICASSO

výstava

● do 13. marca

Zsolt Nagy a László Fassang

Zsolt Nagy a László Fassang

Maďarskí hosťujúci umelci v Slovenskej filharmónii

● 11., 12. a 14. február

SYNAGÓGY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 1782-1944

SYNAGÓGY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 1782-1944

18. január, 18.00, Nitra

RINGATÓ / KOLEMBAČKA

RINGATÓ / KOLEMBAČKA

11. a 25. február,  10.00

HALÓ, PREŠPOROK!

HALÓ, PREŠPOROK!

Dejiny Bratislavy maďarskými očami

CAFÉ NAPPALI

CAFÉ NAPPALI

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Zľavy pre študentov!